Talent Name: Sija Titko
Client Name: Giorgio Armani F/W 18
Model Details:

Photographer: Kim Weston Arnold